Sadowska, S. (2018). Studia na kierunku pedagogika specjalna jako przestrzeń czytania naukowego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 9–27. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.01