Gajdzica, Z. (2018). Uchwycić indywidualność, czyli o wybranych aspektach studium przypadku osoby z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 49–66. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.03