Antoszewska, B., & Bartnikowska, U. (2018). Kategorie zdrowia, choroby w kontekście niepełnosprawności – ujęcie teoretyczne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 67–86. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.04