Jarmużek, J. (2018). Wybrane aspekty aktywności edukacyjnej i zawodowej młodych osób z niepełnosprawnościami. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (13), 125–140. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.13.07