Olempska-Wysocka, M. (2018). Rozwój mowy i komunikacji dziecka z uszkodzonym słuchem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), 115–135. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.07