Dłużniewska, A. (2018). Gesty jako predyktor rozwoju komunikowania się u dzieci prawidłowo się rozwijających oraz z zaburzeniami rozwojowymi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (14), 73–88. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.14.05