Jakoniuk-Diallo, A. (2018). Ocena dojrzałości szkolnej dzieci z wadą słuchu. Kontrowersje i wyzwania związane z diagnozą psychologiczno-pedagogiczną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 79–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.05