Borowska-Beszta, B. (2018). Wkład antropologii kulturowej w studia nad niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 15–41. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.02