Kucharczyk, I., & Dłużniewska, A. (2018). Mechanizmy motywacji a wybór strategii uczenia się uczniów szkół gimnazjalnych z i bez specyficznych trudności w uczeniu się. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 93–109. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.06