Gołaska, P. (2018). Autyzm relacyjnie, czyli praca na i nad kontaktem z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 65–78. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.04