Marciniak-Madejska, N., & Adamska-Kijko, M. (2018). „Projektowanie włączające” – proces projektowania nowoczesnych technologii z aktywnym udziałem adresatów rozwiązań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (15), 145–157. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.15.07