Wędzińska, M. (2013). Nastrój rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), 13–36. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.01