Jakoniuk-Diallo, A., & Kubiak, H. (2013). Stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej małych dzieci z mózgowym porażeniem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (1), 59–71. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.1.03