Pawlik, S. (2018). Twórczość artystyczna jako sposób urzeczywistniania paradygmatu emancypacyjnego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (16), 129–142. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.16.08