Aksamit, D. (2018). Egzystencjalne doznania matek samotnie wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i ich wybrane psycho-socjo-pedagogiczne uwarunkowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 53–69. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.04