Gutowska, A. (2018). Mikroświat inności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – raport z badań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 159–177. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.09