Tylewska-Nowak, B. (2018). Plany życiowe i marzenia mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 179–195. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.10