Wejner-Jaworska, T. (2018). Dysleksja u dorosłych a depresja – w perspektywie narracji uczestnika terapii pedagogicznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (17), 225–249. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.17.12