Zaorska, M. (2018). Sytuacja niepełnosprawnych sensorycznie w obszarze edukacji i aktywności zawodowej w opinii przedstawicieli środowiska osób niesłyszących i niewidzących. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 13–28. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.02