Rożek, A. (2018). Słyszące rodzeństwo osób z wadą słuchu (SODA) – studium indywidualnych przypadków. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 125–137. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.08