Marciniak-Firadza, R. (2018). Kilka uwag o stanie badań nad kompetencją słowotwórczą dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (18), 139–159. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.18.09