Ćwirynkało, K., & Bartnikowska, U. (2018). Odkrywanie przez rodziców adopcyjnych i zastępczych odmienności dziecka wynikającej z niepełnosprawności. Studium fenomenograficzne. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 11-33. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.02