Doroszuk, J. (2018). Kryzys rodziców dziecka z niepełnosprawnością w perspektywie nowych narzędzi normalizacyjnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 47-64. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.04