Winczura, B. (2018). Od wczesnych zwiastunów autyzmu po przywiązanie – rozwój relacji społecznych dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 65-90. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.05