Wojciechowska, A., & Gulczyńska, A. (2018). Zachowania seksualne dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Wyniki badań pilotażowych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 91-108. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.06