Banasiak, A. (2018). Stres rodzicielski matek dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 109-126. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.07