Dudek, M. (2018). Radzenie sobie ze stresem rodziców dzieci z autyzmem. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 127-145. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.08