Moszyńska, M. (2018). Środowisko szkoły w narracjach uczniów z zespołem Aspergera – wnioski z badań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (19), 161-170. https://doi.org/10.14746/ikps.2017.19.10