Serafin, T. (2013). Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 25–55. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.02