Winczewski, P. (2013). Wybrane uwarunkowania biografii rodzin osób niepełnosprawnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (2), 93–114. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.2.05