Gajdzica, Z. (2013). O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 9–19. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.01