Wojtyła, A. (2013). (Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 101–124. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.07