Škoviera, A. (2013). Opieka zastępcza – od ekskluzji do inkluzji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (3), 127–133. https://doi.org/10.14746/ikps.2013.3.08