Wojciechowska, A. (2014). Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Rozwój małego dziecka – jak i gdzie szukać pomocy”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, 3 kwietnia 2014 r.). Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), 131–134. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.08