Zawiślak, A. (2018). Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 181–198. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09