Niemiec, M. (2018). Samoocena młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w zakresie „ja perspektywicznego”. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 237–254. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.12