Iwanicka, B. (2018). Sprawozdanie z III Konferencji Doktorantów „Edukacja w świecie współczesnym – perspektywa teoretyczno-empiryczna”, Poznań, 5 grudnia 2017 roku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 351–358. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.18