Balvín, J., & Novotná, J. (2014). Romowie a edukacja w kontekście pedagogicznym i andragogicznym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (6), 101–113. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.6.06