Borowska-Beszta, B. (2019). Ohyake (公) czy watakushi (私) i puraibashii (プラ イバシー) ? Przestrzenie i artefakty systemu edukacji specjalnej i inkluzyjnej w Japonii: Raport z wizualnej mikroetnografii edukacyjnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 31–67. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.03