Czerwińska, K., & Piskorska, A. (2019). Niewidzenie a kompetencje pragmatyczne w komunikacji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 189–210. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.10