Hajnicz, W., & Konieczna, I. (2019). Otwarte problemy w obszarze pedagogiki leczniczej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 265–281. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.14