Antoszewska, B. (2019). Obraz autointerpretacji profesji lekarskiej – narracje lekarzy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 283–307. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.15