Wojciechowska, A. (2018). Wprowadzenie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22). https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.01