GULCZYŃSKA, A. ., & WOJCIECHOWSKA, A. . (2019). Sex education of adolescents with autism spectrum disorders in Poland. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 155–176. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.09