GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, J. . (2018). Problemy w przebiegu pierwszej fazy rozwoju wg koncepcji Erika Eriksona u dziecka niewidomego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 139–166. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.08