WIŚNIEWSKA, J. I. . (2018). Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 31–50. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03