LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . (2018). Rodzice wobec wyboru formy kształcenia dziecka z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 305–321. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.17