BEDNÁROVÁ, L. . (2018). Wpływ stresu na życie rodziców dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 127–138. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.07