PIETRZYKOWSKI, A. . (2018). Między postprawdą a (pseudo)mądrością tłumu – o epistemicznej pułapce cyfrowych mediów i analogowych kompetencjach jako środkach jej uniknięcia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 77–91. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.04