IWANICKA, A. . (2018). Od biernego odbiorcy do aktywnego mediakreatora – małe dzieci i TIK w świetle badań własnych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 143–160. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.08